Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

< Späť na produkty

Ekonomická agenda pre školy


Ekonomická agenda pre školy zahŕňa základné moduly IS SAMO s možnosťou napojenia na programy zriaďovateľa.


Collapse.png

Komplex programov pre zriadené rozpočtové organizácie


Komplex programov ponúka:

  • Napojenie na programový balík IS SAMO zriaďovateľa
  • Moduly Účtovníctvo, Pokladňa, Fakturácia, Evidencia majetku, Mzdy
  • Export výkazov a rozpočtu do programov IS SAMO zriaďovateľa